بازار کتاب هنری جایگاهی برای نمایش، ارائه و توزیع کتاب‌های هنری در ایران است. این پروژه که در سال ۱۳۹۷ توسط هدیه احمدی و روناک مشتاقی به‌وجود آمد، سعی دارد شبکه‌ای باز از هنرمندان، ناشران و مخاطبین ایجاد کند تا امکان ارائه و تبادل انتشارات هنری را برای آن‌ها به‌طور مستقل به‌وجود آورد. تمرکز اصلی این پروژه برگزاری سالانه‌ی یک نمایشگاه کتاب‌های هنری در تهران است. «بازار» در طول زمان بین این نمایشگاه‌ها نیز فعال است. این فعالیت‌ها شامل برگزاری کارگاه، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب‌های هنری برای ارائه‌ی آثار منتشره‌ی داخلی در کشورهای دیگر، و اضافه‌کردن عنوان‌های جدید به مجموعه‌ی کتاب‌های هنری «بازار» هستند. «بازار کتاب هنری» به دلیل اهمیت نشر هنری و مستقل در دنیای هنر امروز شروع به کار کرد. عدم وجود بستری باز و فراگیر برای توزیع و نمایش چنین آثاری در صحنه هنر ایران اصلی‌ترین انگیزه ایجاد این برنامه بود.

برنامه‌ها:
شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی: «بازار کتاب هنری» در مدت میان نمایشگاه‌های سالانه‌ی خود، در نمایشگاه‌های کتاب‌های هنری بین‌المللی شرکت می‌کند. هدف از این کار، ارائه‌ی انتشاراتی است که در داخل ایران طراحی و منتشر می‌شود. این هدف از این نظر مهم است که می‌تواند منجر به ارائه‌ی گسترده‌تر و جذب مخاطب بیش‌تر شود. در عین حال، چنین برنامه‌هایی می‌تواند منجر به حضور پررنگ‌تر شرکت‌کنندگان در برنامه‌ی سالانه‌ی بازار شود.

جمع‌آوری کتابخانه: بازار از ابتدای کار خود، در راستای جمع‌آوری و بایگانی کتاب‌های هنری و انتشارات و منابع مرتبط تلاش کرده است. گستره‌ی ارتباطات مؤسسان بازار و همراهان بین‌المللی این برنامه، تهیه‌ی بسیاری از کتاب‌ها و انتشارات را تسهیل کرده است. بازار کوشیده است تا به طور مرتب نمایشگاه‌هایی از کتابخانه و بایگانی انتشارات خود برگزار کند.

کارگاه‌ها: کتاب‌های هنری کلیدی‌ترین موضوع گردهمایی علاقه‌مندان، شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان بازار هستند. در عین حال، تمامی این اعضاء علاقه‌هایی مشترک به هنر چاپ، صحافی و کتاب‌سازی دارند. همین مسئله باعث شده تا بازار کارگاه‌های مختلفی را در حوزه‌ی کتاب‌سازی در مدرسه‌ها، مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های ایران برگزار کند.

گروه:
روناک مشتاقی: موسس، سازماندهی
هدیه احمدی: موسس، سازماندهی
مهسا نژاد: سازماندهی
بهین روزبه: گرافیک
BAZAR Art Book Fair is an Iran-based platform for exhibition and distribution of art books. Founded in 2018 by co-directors Hedieh Ahmadi and Ronak Moshtaghi, the project seeks to establish an inclusive community of artists, publishers, and audiences that allows them to exhibit and trade their publications independently. While the main focus of the project is to organize an annual art book fair in Tehran, the platform is active throughout the year —holding workshops, participating in international art book fairs to distribute local art publications abroad, and through the expansion/exhibition of its art book collection.
BAZAR Art Book Fair was launched due to the importance of artistic and self-published material in today’s art world. The lack of an open and inclusive platform to distribute and exhibit such product in Iran was the main motivation behind founding this program.

Scope:
International Presence: Aside from its annual event, one of the main goals during the time between BAZAR Art Book Fair has been to participate in international art book fairs for the distribution of locally-conceived and produced publications. This is especially important for BAZAR as it is an effective means to maximize exposure and gain traction. Such prospects are seen by BAZAR as compelling motivation for inviting more participants in the annual event.

Creating and Maintaining Local Archive: From its onset, BAZAR has sought to collect and maintain a curated archive of artist books, relevant publications and resources in its library. BAZAR’s track record and presence in international art fairs as well as the network already established by its founders and affiliates has opened the possibilities to procure publications from a wide variety of artists, collectives, publishers, and international book fairs. BAZAR aims to occasionally sets up exhibitions of its library and archive.

Workshops: While artbooks are the main concepts that have brought together all parties involved in BAZAR, its founders, affiliates and network of artists and publishers share a significant interest and enthusiasm about the arts of printing, binding, and bookmaking. This has led to BAZAR’s hosting of a number of workshops around Iran on the art of bookmaking in various institutions, schools and universities.

Team:
Ronak Moshtaghi: Co-Founder, Organizer
Hedieh Ahmadi: Co-Founder, Organizer
Mahsa Nejad: Organizer
Behin Roozbeh: Graphic Design