Iran Newspaper
روزنامه ایران

در ترافیک سنگین در سطح شهرها بعضاً رانندههایی که زمان زیادی رو در ترافیک هستند در مواقع ضرورت از بطریهای موادغذایی برای ادرارکردن استفاده می‌کنند و بعد اون رو دور می‌اندازند. اگه در سطح شهر قدم بزنید مخصوصاً در مناطق با رفت و آمد و ترافیک بالا، کنار خیابان یا پیاده روها وبطریهای مختلفی می‌بینید که داخل بعضی از آن‌ها ادرار کردهاند.
عنوان کار ماشالله بود که متشکل بود از تعدادی بطریهای مختلف که از خیابانهای سطح شهر جمع آوری شده بود و داخل بطریها ادرار بود.

مکان ارائه کار بلوار کشاورز کوچهی بن بستی بود که اغلب از کوچه برای ادرارکردن استفاده میکردند.

*ماشالله: عبارتیست عربی و رایج میان مردم برای ابراز قدرت، بزرگی، زیبایی و

روزنامه ایران در ادامهی چیدمان «ماشالله» در تعداد ۱۱۰ نسخه تولید شده است.

این چیدمان در اردیبهشت ۱۳۹۷ در تهران بلوار کشاورز برپا شد.

Artist:
Select your currency
EUR Euro