کارگاه صحافی در شیراز
Bookbinding Workshop in Shiraz
2018-10-15

ما قصد داریم با سفر به شهر‌های مختلف با برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گو درباره تولید کتاب‌های هنری و آثار چاپی و همزمان نمایش مجموعه آرشیو کتاب‌های هنری، در جستجوی مخاطبی گسترده‌تر، و نیز درکی جمعی از موقعیت کنونی‌ و مسیرهای پیش‌رو باشیم.
در رویدادی ۳ روزه در شهر شیراز، در گالری آبان، از تاریخ ۳ تا ۵ آبان، می‌توانید از مجموعه کتاب‌های آرشیو بازار کتاب هنری بازار دیدن کنید.
همزمان با نمایش کتاب‌ها، دو کارگاه در روز‌های ۳ و ۴ آبان در مدرسه هنرهای تجسمی میم، با همکاری آموزشگاه بیاض، برگزار خواهد شد.
کارگاه کاغذ سازی: ۲ آبان، توسط «مهدیه ابوالحسن»
کارگاه صحافی: ۳ آبان توسط «هدیه احمدی»

The fair aims to expand the network between local and international nonprofits, artist-runs, and independent publishers while reaching a wider audience by holding workshops, talks, and presentations in other cities and countries.
In this 3 days event in Shiraz, at Aban Art Gallery , 1-3 November, you can visit our collection of art books and participate in the papermaking workshop held by Mahdieh Aboulhasan and the bookbinding workshop held by Hedieh Ahmadi . With support of Mim Art Academy and Bayaz School

Select your currency
EUR Euro